Alat dan sumber literasi kewangan untuk semua rakyat Malaysia

Tahukah anda dengan adanya ilmu pengetahuan dan kemahiran tentang kewangan dapat membantu anda membuat keputusan kewangan dengan bijak?

Mulakan langkah kewangan anda dengan alat dan ilmu pengetahuan yang betul.

Jaringan Pendidikan Kewangan (FEN)

Jaringan Pendidikan Kewangan (FEN) merupakan satu platform antara agensi yang dipengerusikan bersama oleh Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Ahli-ahli FEN yang lain terdiri daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Perbadanan Insurans Deposit Malaysia dan Permodalan Nasional Berhad.

Events

Sorotan

Acara terkini dan akan datang yang dianjurkan oleh FEN dan rakan usaha sama FEN

New & Updates

Inisiatif

Dapatkan maklumat tentang inisiatif terkini FEN

Research & Survey

Penyelidikan & kaji selidik

Laporan kajian & dapatan kaji selidik

Dapatkan maklumat terkini FEN

Strategi Kebangsaan menggariskan keutamaan strategi dan pelan tindakan untuk mempersiapkan rakyat Malaysia dengan ilmu pengetahuan yang dapat membantu mereka membuat keputusan kewangan yang bijak serta memupuk tabiat kewangan yang baik.

X