English

Slide 1
Alat dan sumber literasi kewangan untuk semua rakyat Malaysia

Tahukah anda dengan adanya ilmu pengetahuan dan kemahiran tentang kewangan dapat membantu anda membuat keputusan kewangan dengan bijak?

Mulakan langkah kewangan anda dengan alat dan ilmu pengetahuan yang betul.

FEME
Financial Education Measurement and Evaluation Framework

FEME Framework is designed to provide a structured outcome-based framework to measure and evaluate the impact of the financial education initiatives conducted by FEN on individuals and their financial well-being.

previous arrow
next arrow

Tip Literasi Kewangan Digital

Laporan Perkembangan Strategi Kebangsaan FEN

The FEN National Strategy Progress Report acts as a key checkpoint to reflect on what worked well and what did not work, what can be improved and the plans going forward to provide impactful financial education programmes.

Jaringan Pendidikan Kewangan (FEN)

Jaringan Pendidikan Kewangan (FEN) merupakan satu platform antara agensi yang dipengerusikan bersama oleh Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Ahli-ahli FEN yang lain terdiri daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Perbadanan Insurans Deposit Malaysia dan Permodalan Nasional Berhad.

Events

Sorotan

Acara terkini dan akan datang yang dianjurkan oleh FEN dan rakan usaha sama FEN

New & Updates

Inisiatif

Dapatkan maklumat tentang inisiatif terkini FEN

Research & Survey

Penyelidikan & kaji selidik

Laporan kajian & dapatan kaji selidik

Dapatkan maklumat terkini FEN

Strategi Kebangsaan menggariskan keutamaan strategi dan pelan tindakan untuk mempersiapkan rakyat Malaysia dengan ilmu pengetahuan yang dapat membantu mereka membuat keputusan kewangan yang bijak serta memupuk tabiat kewangan yang baik.